شهرداری

قدردانی سرپرست شهرداری منطقه2 ازمشارکت شهروندان در پویش «سیزده در خانه»

به گزارش پایگاه خبری فکر اقتصادی ،سرپرست شهرداری منطقه 2 پایتخت از مشارکت شهروندان در پویش سیزده درخانه برای قطع زنجیره کرونا تقدیر کرد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲ ،حسن صفات ،سرپرست شهرداری منطقه ۲ تهران در این خصوص از مشارکت شهروندان در پیوستن به پویش «سیزده در خانه» …