توليد بيش از ۳/۵ ميليون تن محصولات در پتروشیمی بندر امام

پتروشیمی

به گزارش پایگاه خبری فکر اقتصادی ،پتروشيمی بندرامام در ۹ماهه سال جاری بيش از ۳/۵ ميليون تن انواع محصولات شيميايی و پتروشيميايی را توليد كرد تا موفق شود بيش از 95 درصد برنامه توليد خود را محقق کند.

به گزارش روابط عمومی پتروشيمی بندرامام ، با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید»، اين شركت اهداف و برنامه های خود را منطبق با شعار سال تدوين و به منظور تحقق اين شعار اقدامات موثر و حائز اهميتی را در راستاي رفع موانع توليد اجرايی كرد تا توليد حداكثری صورت بگيرد.

پتروشيمی بندرامام دارای چهار مديريت فنی و توليد فرآورش 1 ، فرآورش 2 ، بسپاران و كيميا است كه وظيفه توليد انواع محصولات در سه زنجيره آروماتيك ، پلی الفينی ، كلر و PVC را به عهده دارند و اين در حاليست كه اين شركت از ابتدای سال تا پايان آذرماه در واحدهای توليدی خود موفق به توليد بيش از ۳/۵ ميليون تن محصولات در اين سه زنجيره توليدی شده است.

شايان ذكر است علی رغم اينكه پتروشيمی بندرامام و پنج شركت زيرمجموعه آن در ليست اوليه تحريم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفتند اما با همت و تلاش كاركنان و مديريت خود توانست ضمن اهتمام در امر توليد و صيانت از برنامه توليد، در بخش داخلی سازی قطعات، كاتاليست‌ها و مواد شيميايی نقش بی بديلی را ايفا کند و قطعات و مواد بسيار حساسی که به ویژه در صنعت پتروشیمی کاربرد زیادی داشتند را بومی سازی كند.

Share this:

Print Friendly, PDF & Email
پتروشیمی
از داخلی‌سازی‌های انجام شده رضایت نزدیک به 100 درصدی داریم

به گزارش پایگاه خبری فکر اقتصادی ،مدیرعامل پتروشیمی اروند با ابراز رضایت کامل از نتیجه اعتماد انجام شده به شرکت‌های ایرانی برای داخلی‌سازی گفت: اتکا به ‏دانش بومی و حمایت از جوانان نه تنها باعث خودکفایی در صنعت پتروشیمی می‌شود بلکه در شرایط سخت تحریمی باعث قطع ‏وابستگی به کشورهای …

Print Friendly, PDF & Email
پتروشیمی
تولید پتروشیمی شهید تندگویان در سال جهش تولید از مرز ۱ میلیون تن گذشت

به گزارش پایگاه خبری فکر اقتصادی ،همزمان با اجرای چندین طرح رفع تنگنا‌های تولید و تعمیراتی، تا پایان بهمن امسال تولید شرکت از مرز یک میلیون تن گذشت. همزمان با اجرای موفق پروژه‌های رفع تنگنا‌های تولید در پتروشیمی شهید تندگویان، بهمن ماه امسال تولید در این زنجیره پلی‌اتیلن ترفتالات به …

Print Friendly, PDF & Email
پتروشیمی
اگر اقتصاد ایران، بازار محور نشود همچنان درگیر فساد و ناکارایی‌ها خواهیم بود

به گزارش پایگاه خبری فکر اقتصادی ،عضو شورای عالی بورس با انتقاد از بوروکراسی آزاردهنده حاکم بر بازار سرمایه، با تشریح محاسن توسعه بازار سرمایه، این ‏اتفاق را راهی نجات‌بخش برای شفاف شدن اقتصاد ایرانی و کاهش فساد و ناکارآیی‌ها عنوان کرد و به بیان راهکارهایی برای ‏تأمین مالی از طریق بازار سرمایه از جمله ایجاد کریدورسبز برای شرکت‌های بزرگ و بازار هیبریدی پرداخت.‏ به گزارش ستاد خبری دومین همایش و نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت …

Print Friendly, PDF & Email