شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین در دو ماهه ابتدای سال جاری موفق به ثبت رکوردهای تولیدی در سه حلقه اولیه زنجیره ارزش فولاد شد.

 

به گزارش خبرنگار ما، شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین در ۲ ماهه اول سال جاری توانسته در رکوردشکنی هایی در تولید داشته باشد که این مجموعه را به اهداف در دستور کار بیش از پیش می تواند نزدیک کند.

 

این مجموعه در فروردین ماه با وجود تعطیلات آن توانست در تولید سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره و گندله به رکوردشکنی دست پیدا کند.

 

این مجموعه با تولید ۱۰۲۰۷۲۰ تن سنگ اهن دانه بندی شده، ۶۶۳ هزار و ۵۱۸ تن کنسانتره و ۵۲۸ هزار و ۷۲۲ تن گندله موفق به رکورد شکنی شد. اما همانطور که این آمارها نشان می دهد برای رکوردشکنی در تولید گندله باید تولید سنگ آهن دانه بندی شده افزایشی باشد که نیزمند افزایش عملیات معدنی است.

 

درواقع رکوردشکنی در فرودین نشان می دهد این مجموعه حجم عملیات معدنی خود را افزایش داده و به دنبال افزایش برداشت از معادن خود است. این موضوع نشان می دهد برنامه ریزی ها برای افزایش عملیات معدنی روی میز گهر زمین است و توسعه حداکثری را در در دست اجرا دارد.

 

اما در اردیبهشت ماه نیز این روند ادامه دار شد و میزان تولید سنگ آهن دانه بندی شده ۱ میلیون و ۲۱ هزار و ۳۸ تن بود که باعث شد در حلقه بعدی تولید کنسانتره به ۶۶۵ هزار و ۷۰۷ تن برسد که در نهایت تولید گندله را به ۵۳۰ هزار و ۱۰۰ تن رساند.

 

درواقع این مجموعه در اردیبهشت موفق به ثبت رکورد تولید روزانه گندله به میزان ۲۴۴۰۴ تن برساند.

 

اگر روند این رکورد زنی ها در خرداد ماه هم ادامه داشته باشد، گهرزمین موفق به ثبت بهاری موفق خواهد شد که می تواند پروژه های توسعه ای خود را با خیال آسوده جلو ببرد.

 

اما از سویی دیگر این رکورد شکنی ها نشان می دهد که گهرزمین به دنبال دستیابی به تولید پایدار است تا بتواند در ادامه به سراغ حلقه های آهن اسفنجی و فولاد سازی رفته و بتواند از ذخیره در اختیار بیشترین بهره برداری را داشته باشد.

 

آن طور که کارنامه بهاری گهر زمین نشان می دهد، این مجموعه خود را برای سالی پربار آماده می کند تا بتواند با بهره برداری از یکی از بزرگترین معادن سنگ آهن خاورمیانه و رسیدن به تولید پایدار در کنار توسعه زنجیره ارزش در منطقه گل گهر به یکی از اصلی ترین بازیگران منطقه در این صنعت تبدیل شود.

 

اما مهمترین نکته ریل گذاری درست در این مجموعه است که پیش از توسعه در حلقه های میانی، به سراغ توسعه در بالادست رفته است تا بتواند حداقل از چالش های تامین مواد اولیه عبور کرده و در صادرات و تامین نیاز داخل حضوری پایدار داشته باشد.

 

این مجموعه امسال نوید بهره برداری از پروژه مگامدول آهن اسفنجی را داده است که افزایش تولید گندله می تواند در میزان تولید این طرح توسعه بسیار حائز اهمیت باشد. به هر میزان ظرفیت تولید گندله در این مجموعه افزایش یابد، پروژه مگامدول آهن اسفنجی تولید بیشتری خواهد داشت که نتیجه نهایی را می توان در گزارش عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ مشاهده کرد.